Què és l'AMPA?

Les sigles AMPA signifiquen: Associació de Mares i Pares d'Alumnes i és l'entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i els pares dels alumnes de l'escola.

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nostres fills. El seu funcionament es basa en el diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Quines son les funcions de l'AMPA?

  • És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius de les escoles per tractar els temes que afecten el conjunt de famílies que duem els nostres fills a l'escola.
  • Permet opinar a les famílies sobre el funcionament quotidià de l'escola.
  • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats, és a dir, les mares i pares dels alumnes.
  • A més a més, l'AMPA participa en la presa de decisions i en el govern de l'escola mitjançant un representant en el Consell Escolar del Centre.

Composició de la Junta

Presidenta           Alicia Artimez Alvarez               president@ampaescolanova.es

Vicepresidenta     Monica Montilla Ferreres     

Secretaria           Rosa de Soto May

Tresorera            Sonia Gimeno Andreu               

Vocal                  Maya Lucila Zarza

Vocal                  Noemí Sánchez

Vocal                  Lluis Cortada Rovira

Vocal                  Esther Messeguer Latorre

Vocal                  Rafael Rocafull

Vocal                  Yolanda Covarrubias

Vocal                  Elena Coloma

ESTATUTS AMPA

Ets el visitant: