El sevei de Menjador s'estableix en 3 torns:

- Primer torn.  Nens de P3 - P4             12:30h. a 13:15h.

- Segon torn.  Nens de P5 - Primer        13:15h. a 14:00h.

- Tercer torn.  Nens de Segon i Tercer   14:00h. a 14:40h.

VEURE QUADRANT DE PIQUITXEL AMB ACTIVITATS

PLA DE FUNCIONAMENT I NORMATIVA DEL MENJADOR

PREUS MENJADOR

- Servei Menjador Fix.                          6,20 €

- Tiquet o Eventual.                             7,00 €

- No assistència amb avís.                     2,85 €

MENJAR ECOLÒGIC

A partir d'ara us detallarem cada mes, el menjar ecològic que han menjat els nostres fills a l'escola. Aquest mes ha sigut el iogurt.

Acreditació         Certificat de Conformitat           Certificació de Dades

ACTES DE REUNIONS

ACTA DE LA REUNIÓ DEL 29 DE SEMBRE DEL 2011

ACTA DE LA REUNIÓ DEL 4 D'OCTUBRE DEL 2011

CONSELLS

GUIA D'ALIMENTACIÓ SALUDABLE A L'ETAPA ESCOLAR


Persona Contacte AMPA :  Rosa de Soto / Elena Coloma


Contacta amb : www.piquitxel.com