- ANGLES. - Escola - 

                             P4 - P5 - 1º - 2º - 3º  

  Dilluns      16:30h a 17:30h             Preu: 15,00 € (P4 - P5)

  Dimecres  16:30h a 17:30h             Preu: 15,00 € (Primaria)

- INICIACIO ESPORTIVA. - Pavelló -

                             P5 - 1º - 2º - 3º  

  Dimecres i Divendres  16:30h a 17:45h             Preu: 27,75 €

- PSICOMOTRICITAT. - Escola -

                             P3 - P4

  Dimecres i Divendres  16:30h a 17:30h             Preu: 25,75 €

- TALLER D'ART. - Escola -

                             P5 - 1º - 2º - 3º  

  Divendres                 16:30h a 18:00h             Preu: 25,00 €

- BALL MODERN. - Ateneo -

                             P5 - 1º - 2º - 3º  

  Dilluns i Dimecres       16:30h a 17:45h             Preu: 22,00 €

- HANDBOL. - Pavelló -

                             1º - 2º - 3º  

  Dimarts i Dijous          16:30h a 17:45h             Preu: 22,00 €

- IOGA. - Escola -

                             1º - 2º - 3º  

  Dimarts i Dijous          16:30h a 17:45h             Preu: 22,00 €

Persona Contacte AMPA :  Yolanda Covarrubias